Nätverket för spinal muskelatrofi: Webbshop
Vårddokument - Vårdrekommendationer för spinal muskelatrofi (SMA)

Vårddokument - Vårdrekommendationer för spinal muskelatrofi (SMA)

100 SEK
Vårdrekommendationer för spinal muskelatrofi (SMA) ger grundläggande information om sjukdomen SMA, samt olika behandlingsalternativ för att linda symptom och kompensera funktionsnedsättningar. Rekommendationerna har tagits fram av "The international Standard of Care Committee för SMA", en internationell grupp av SMA-experter, samt TREAT-NMD, en internationell organisation som arbetar med neuromuskulära sjukdomar.